‍⚖️ Văn phòng Luật Sư Hành Chính Aeras
 
 【Văn phòng Jimbocho
東京都千代田区神田神保町3-10宝栄ビル403
 【Văn phòng Kudanshita
東京都千代田区九段北1-3-10九段北松村ビル2F
☎️ 03-6657-8774 (Tiếng Việt)

特定技能その3

Cảm ơn các bạn đã đọc chuyên mục hữu ích của Aeras ngày hôm nay.

Hôm nay, tôi muốn đề cập đến thị thực "kỹ năng đặc định".

Đầu tiên, đối với Kỹ năng cụ thể số 1, bạn phải lập một kế hoạch hỗ trợ.

Đây được gọi là "Kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có tay nghề đặc biệt số 1".

Vì cần phải có một hệ thống hỗ trợ khá rộng, nên có thể ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký để thực thi sách định của kế hoạch hỗ trợ.

 Hãy cùng xem nội dung hỗ trợ.

 (1) Cung cấp bảng hướng dẫn 

 Trước khi một người nước ngoài với các kỹ năng đặc định đến Nhật Bản hoặc nếu họ đã ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin sau trước khi đăng ký hoặc thay đổi tư cách lưu trú.

 Bảng hướng dẫn trước phải được cung cấp trực tiếp hoặc bằng ngôn ngữ mà người nước ngoài hoàn toàn có thể hiểu được bằng thiết bị điện thoại hoặc các phương tiện khác.

 Nội dung công việc, mức thù lao và các vấn đề khác liên quan đến điều kiện lao động

・ Nội dung các hoạt động có thể thực hiện tại Nhật Bản

・ Các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

・ Xác nhận không có sự can thiệp của người môi giới hoặc đơn vị tương tự khi nhập cảnh

・ Các vấn đề liên quan đến chào đón tại thời điểm nhập cảnh

・ Các vấn đề liên quan đến nhà ở

・ Về hệ thống tiếp nhận tư vấn và khiếu nại

 

(2) Đón và trả người lao động khi nhập cảnh hoặc rời Nhật Bản

  Phía tuyển dụng sẽ đón và trả người nước ngoài tại cảng hoặc sân bay nơi họ sẽ nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

  ・ Không chỉ đưa người nước ngoài đến cảng hoặc sân bay mà còn phải đưa người đó đến cửa kiểm tra an ninh và xác nhận rằng họ sẽ nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

 

 (3) Hỗ trợ đảm bảo nhà ở thích hợp ・ Hỗ trợ các hợp đồng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày

Nhà tuyển dụng phải cung cấp các hỗ trợ sau đây cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản.

・ Trở thành người bảo lãnh dựa trên hợp đồng thuê nhà do người nước ngoài ký kết với chủ nhà 

・ Cung cấp và hỗ trợ thông tin về việc đảm bảo nhà ở phù hợp cho người nước ngoài

・ Hỗ trợ mở tài khoản tại ngân hàng và các tổ chức tài chính khác

・ Hỗ trợ hợp đồng cho việc sử dụng điện thoại di động

・ Hỗ trợ các hợp đồng khác cần thiết cho cuộc sống hàng ngày

  Đối với nhà ở, yêu cầu phải có diện tích phòng ở rộng 7,5 m2 trở lên cho mỗi người.

 

(4)  Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về việc thực hiện định hướng cuộc sống sau khi người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản.

Nội dung phải được tiến hành bằng ngôn ngữ mà người nước ngoài có thể hiểu được hoàn toàn và phải được tiến hành trong ít nhất 8 giờ.

・ Các vấn đề liên quan đến cuộc sống ở Nhật Bản

・ Kiến thức về các thông báo và các thủ tục khác tới các cơ quan chính quyền quốc gia hoặc địa phương

・ Về thông tin liên lạc của người phụ trách hoặc văn phòng chính phủ liên quan đến tham vấn hoặc khiếu nại

・ Cung cấp thông tin về các cơ sở y tế có thể nhận chăm sóc y tế bằng ngôn ngữ mà người nước ngoài hoàn toàn có thể hiểu được

・ Kiến thức về phòng chống thiên tai và phòng chống tội phạm, và kiến ​​thức cần thiết để ứng phó với bệnh tật đột ngột và các trường hợp khẩn cấp khác

・ Phải biết phương pháp đối ứng khi bạn đang vi phạm các quy định của luật và quy định về nhập cư hoặc lao động

  

(5) Tạo cơ hội học tiếng Nhật

 Người tuyển dụng cần cung cấp thông tin về các cơ hội học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống tại Nhật Bản, và sẽ hỗ trợ các thủ tục nhập học khi cần thiết.

  

(6) Trả lời về những khiếu nại hoặc tham vấn

  Khi người nước ngoài đưa ra ý kiến cần ​​tư vấn hoặc khiếu nại liên quan đến cuộc sống trong công việc, cuộc sống hàng ngày hoặc đời sống xã hội, thì cần phải trả lời thích hợp ngay việc tham vấn hoặc khiếu nại và thực hiện các biện pháp tư vấn, hướng dẫn và các biện pháp cần thiết khác.

 Khiếu nại / tham vấn này phải được xử lý bằng ngôn ngữ mà người nước ngoài hoàn toàn có thể hiểu được.

 

(7) Hỗ trợ thúc đẩy giao lưu với người Nhật

  Nếu cần,  cung cấp thông tin về các địa điểm tương tác với cư dân địa phương do các tổ chức công cộng và nhóm tình nguyện địa phương tổ chức.

 

(8) Hỗ trợ thay đổi công việc với các kỹ năng đặc định

  Hỗ trợ bạn thay đổi công việc nếu người nước ngoài hủy bỏ hợp đồng lao động kỹ năng đặc định vì những lý do không thuộc trách nhiệm của họ.

  

9) Thực hiện các cuộc phỏng vấn thường xuyên và báo cáo cho các cơ quan chính phủ

  Tổ chức các cuộc phỏng vấn thường xuyên (ít nhất ba tháng một lần) với người nước ngoài và những người quản lý họ.

  Nếu bạn biết về việc vi phạm Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động hoặc các luật và quy định khác liên quan đến lao động hoặc các vấn đề khác, bạn phải thông báo cho Văn phòng Kiểm tra Tiêu chuẩn Lao động hoặc các cơ quan hành chính có liên quan về việc đó.

 

 

Cảm ơn bạn đã đọc hết m(_ _)m